Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczynamy realizację Projektu "Umiem - Potrafię - Chcę" W ramach projektu uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej będą mogli rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać nowe kwalifikacje. Dla kucharzy mamy propozycje nauki sztuki kulinarnej kuchni staropolskiej, molekularnej i europejskiej, monterzy będa mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje certyfikowane egzaminem państwowym obsługi róznego rodzaju podnośników. A dla wszystkich zawodów zorganizowane będą zajęcia komputerowe obróbki grafiki i obróbki filmów. Dzięki realizacji projektu pracownia technologiczna gastronomii oraz monterów zostanie wyposażone w nowe, wysokiej jakości, wyposażenie. Natomiast zajęcia komputerowe będą odbywały się na nowym sprzęcie wyposażonych w profesjonalne oprogramowanie związane z programem zajęć.

Ogłoszenie o naborze uczestników projektu

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI UCZNIÓW/UCZENNIC DO PROJEKTU
„Umiem - Potrafię - Chcę” REALIZOWANEGO PRZEZ
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,
 PRIORYTET IX– ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI
W REGIONACH, DZIAŁANIE 9.2 – PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI
I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA PODSTAWIE UMOWY NR UDA-POKL.09.02.00-10-044/13 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE I BUDŻETU PAŃSTWA

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór uczniów/uczennic do projektu „Umiem - Potrafię - Chcę”.

Nabór realizowany jest zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu zamieszczonym na Naszej stronie w sekcji REGULAMINY.

Formularze zgłoszeniowe na wybrane formy wsparcia - zajęcia dodatkowe możesz pobrać TUTAJ

i po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.09.2014 r.

Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Projektu
w dniu 15.09.2015 r.

Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Projektu w dniu 15.09.2014 r. Udział w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Po ukończeniu każdej formy wsparcia uczestnicy otrzymują poświadczenie ukształtowanych umiejętności w formie certyfikatu.